palec strzelający

Palec trzaskający zaburza prawidłową ruchomość palców i utrudnia ich normalne funkcjonowanie. Schorzenie to zwane jest również palcem strzelającym lub przeskakującym (z ang. trigger finger). Charakteryzuje się klikaniem i blokowaniem ruchu w obrębie palca u rąk. W niektórych przypadkach dotyka nawet stóp. Zaniedbane i nieleczone może doprowadzić do całkowitego zablokowania ruchomości. Jak rozpoznać palec trzaskający? 

Czym jest palec trzaskający?

Schorzenie to rozpoznawane jest również pod nazwą palca strzelającego lub przeskakującego. Wiąże się to z wyczuwalnym i słyszalnym przez pacjenta charakterystycznym kliknięciem. Pojawia się ono podczas zgięcia i prostowania palca objętego chorobą. W trakcie tego typu ruchu ścięgno mięśni zginaczy powinno poruszać się płynnie w pochewkach. W przypadku zaburzenia dochodzi do tarcia. Niestety, w jego wyniku wytwarza się stan zapalny. Palec może puchnąć, sztywnieć i boleć, co utrudnia jego prawidłowe funkcjonowanie. Pacjent boryka się z jego swobodnym prostowaniem i zginaniem. 

Zaburzenie to jako pierwszy w 1950 roku opisał doktor A. Nott. Wśród przyczyn jego występowania wymienił m.in. schorzenia powodujące nieprawidłowe poruszanie się ścięgna w pochewkach oraz nieprawidłowości w wytwarzaniu płynu pochewkowego. Dlatego też nazwa palec trzaskający lub strzelający, to powszechna nazwa zakleszczającego zapalenia pochewki ścięgien zginaczy głębokiego i powierzchniowego palca. Częściej schorzenie dotyka mężczyzn i dotyczy głównie palców u rąk. Wzrost zachorowań obserwuje się również u osób między 50 a 60 rokiem życia.

Jak rozpoznać palec trzaskający?

Pacjenci najczęściej odczuwają ból i tkliwość rano po przebudzeniu. Pojawiają się one w momencie próby wyprostowania palca, szczególnie od strony podstawy dłoni. Często widoczny jest obrzęk, co wskazuje na rozwijający się stan zapalny. W trakcie rozprostowywania słyszalne jest charakterystyczne przeskakiwanie i trzask. 

Kompleksową diagnostykę palca trzaskającego przeprowadza specjalista – chirurg ręki, ortopeda lub podolog. Oparta jest ona o badanie kliniczne i ultrasonograficzne. W trudnych przypadkach zalecane jest również wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Ustalenie przyczyn występowania schorzenia pozwala na podjęcie odpowiedniego leczenia. 

Jakie są przyczyny występowania palca trzaskającego?

Wśród przyczyn rozpoznawanych w tym schorzeniu wskazuje się na tzw. czynniki ryzyka. Powiązane są one m.in. z przebytymi urazami, zapaleniami, ranami ciętymi i skaleczeniami, zmianami degradacyjnymi w tkankach. Negatywnie wpływają one na prawidłowe poruszanie się ścięgna wewnątrz pochewki. 

Specjaliści wskazują także na istotny wpływ innych chorób w obrębie dłoni, takich jak zespół cieśni nadgarstka, czy choroby reumatyczne. Istotny jest również przewlekły stan zapalny pochewki ścięgien zginacza głębokiego i powierzchownego palców. 

Jak leczyć palec trzaskający?

Wymienia się dwa typy leczenia tego schorzenia – operacyjne i nieoperacyjne. Leczenie w początkowej fazie zaczyna się przede wszystkim od rehabilitacji. Odpowiednio dobrana poprawi ruchomość oraz kondycję ścięgien i ich prawidłowe ułożenie w pochewce. 

W przypadkach długotrwałego zaniedbania dolegliwości, wskazane jest podjęcie metod zabiegowych. Obecnie skutecznie stosuje się techniki o minimalnej ingerencji, takie jak leczenie endoskopowe w znieczuleniu miejscowym. Dzięki temu pacjent w dniu zabiegu może wrócić do swoich codziennych zajęć, bez konieczności hospitalizacji.